Dziennik nr 24 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 lutego 2003 r.

Nr 24

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
417

nr 8/03 z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
418

nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Kórnik

 
419

nr 24/III/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Śrem z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

 
420

nr V/30/02 Rady Gminy Babiak z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
421

nr III/36/2002 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
422

nr III/24/02 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie i dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Remontowo - Budowlany "DANBUD" w Kleczewie

 
423

nr IV/27/2002 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
424

nr IV/39/2002 Rady Gminy Malanów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Malanów, gm. Malanów

 
425

nr V/39/2003 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Kostrzyna

 
426

nr V/36/2003 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Kostrzyn

 
427

nr 44/V/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 stycznia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat targowych

 
428

nr 49/V/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 stycznia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Śrem z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
429

nr IV/34/03 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów

 
430

nr IV/35/03 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zasad oddawania mienia Powiatu w dzierżawę lub najem na okres dłuższy niż 3 lata

 
431

nr IV/36/03 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Obornickiego

 


POROZUMIENIA

 
432

zawarte w dniu 3 lutego 2003 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Śremskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Książ Wlkp. w zakresie zarządzania drogami publicznym (powiatowymi)

 
433

zawarte w dniu 4 lutego 2003 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Śremskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk w zakresie zarządzania drogami publicznym (powiatowymi)

 


SPRAWOZDANIE

 
434

sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 20.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:28