Dziennik nr 23 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 lutego 2005 r.

Nr 23

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
586

nr 35/2005 z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Lwówku

 
587

nr 36/2005 z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnkowie oraz Rady Gminy w Tarnówce

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
588

nr XVII/140/2004 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 
589

nr XVII/145/2004 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( za wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych na określonym obszarze, w miejscu lub obiekcie

 
590

nr XXV/124/2004 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
591

nr XXXV/302/2004 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy Mosina na rok 2005

 
592

nr XXI/125/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
593

nr XXI/128/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

 
594

nr XXII/122/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
595

nr XXVI/213/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogoźnie

 
596

nr XV/114/2004 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żerkowie

 
597

nr XV/117/2004 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2005

 
598

nr XXXIII/320/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Gnieźnie

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
599

nr XXX/478/2005 z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/459/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie : budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2005

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
600

z dnia 10 lutego 2005r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr XXII/358/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 września 2004r. w sprawie wyrażenia woli udzielania bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 18.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:16