Dziennik nr 23 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 lutego 2003 r.

Nr 23

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
401

nr 16/03 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Złotowie

 
402

nr 17/03 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Pogorzeli

 
403

nr 18/03 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Lądek

 
404

nr 19/03 z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
405

nr III/13/2002 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 
406

nr III/14/2002 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Raszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
407

nr 27/02 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Osiek Mały

 
408

nr III/25/02 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/207/97 z dnia 22 kwietnia 1997 roku w sprawie uchwalenia lokalizacji i regulaminów targowisk w Kleczewie

 
409

nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok

 
410

nr V/26/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie budżetu miasta Gniezna na 2003 rok

 
411

nr 29/03 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5/2002 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Osiek Mały

 
412

nr IV/62/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 
413

nr IV/67/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Jarocin

 
414

nr V/28/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie budżetu gminy Kórnik na 2003 rok

 
415

nr IV/34/03 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/15/02 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2003

 
416

nr V/50/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic w Suchym Lesie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 19.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:30