Dziennik nr 22 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 lutego 2003 r.

Nr 22

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
378

nr 7/03 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
379

nr 10/II/2002 Rady Miejskiej Sulmierzyc z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sulmierzyce

 
380

nr 12/II/2002 Rady Miejskiej Sulmierzyc z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
381

nr II/5/2002 Rady Gminy Perzów z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Perzów

 
382

nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2003 rok

 
383

nr III/24/2002 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kotlin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
384

nr III/25/2002 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kotlin

 
385

nr III/23/02 Rady Gminy Blizanów z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/12/02 Rady Gminy Blizanów z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatków na obszarze Gminy Blizanów

 
386

nr IV/18/2002 Rady Gminy w Bralinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

 
387

nr IV/19/2002 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok

 
388

nr IV/20/2002 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
389

nr III/18/2002 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2003 rok

 
390

nr IV/32/02 Rady Gminy w Skulsku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

 
391

nr V/38/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie uchylenia uchwały nr III/18/2002 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie opłaty administracyjnej, terminu płatności i sposobu jej poboru na 2003 rok

 
392

nr V/42/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2002 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
393

nr IV/27/2003 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
394

nr V/31/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/15/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2003 rok

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
395

nr 3/SO-12/P/03/Ko z dnia 13 stycznia 2003 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do uchwały budżetowej gminy i miasta Tuliszków na 2003 rok

 
396

nr 2/SO-12/D/03/Ko z dnia 13 stycznia 2003 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej gminy i miasta Tuliszków na 2003 rok

 
397

nr 8/5-P/Ka/03 z dnia 16 stycznia 2003 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Bralin

 
398

nr 8/4-P/Ka/03 z dnia 16 stycznia 2003 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Czajków

 
399

nr SO-9/4-D/Ka/03 z dnia 20 stycznia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 gminy Brzeziny

 
400

nr SO-9/5-P/Ka/03 z dnia 20 stycznia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Brzeziny

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 18.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:33