Dziennik nr 21 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 lutego 2003 r.

Nr 21

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
360

nr 6/03 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego w 2003 roku na terenie województwa wielkopolskiego oraz rejonizacji tych upraw

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
361

nr III/13/2002 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miedzichowo

 
362

nr III/11/02 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Miłosław

 
363

nr IV/23/2002 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia statutów Sołectw Gminy Łęka Opatowska

 
364

nr III/17/2002 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
365

nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmian niektórych uchwał dotyczących gospodarki nieruchomościami na terenie gminy Nowy Tomyśl

 
366

nr IV/34/2002 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Nowy Tomyśl z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
367

nr IV/36/2002 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nowy Tomyśl miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
368

nr IV/37/2002 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży

 
369

nr III/33/2002 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2003 rok

 
370

nr III/35/2002 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
371

nr III/36/2002 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek opłat targowych

 
372

nr V/19/2003 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok

 
373

nr V/27/2003 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/192/98 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 2 kwietnia 1998 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty administracyjnej

 
374

nr V/34/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych

 
375

nr V/26/03 Rady Gminy Damasławek z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
376

nr IV/25/2003 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie sprawozdania Starosty Wolsztyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 


KOMUNIKAT

 
377

Komunikat Prezydenta Miasta Leszna z dnia 3 lutego 2003 roku w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej znajdującego się na terenie miasta Leszna w roku 2003

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:35