Dziennik nr 208 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 grudnia 2005 r.

Nr 208*

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5826

nr XXXVI/323/05 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5827

nr XXX/176/05 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia sołtysom za pobór podatków

 
5828

nr XXXIII/200/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2006

 
5829

nr 173/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od środków transportowych

 
5830

nr XXXI/52/2005 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5831

nr XXX/271/05 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5832

nr XXXIV/190/2005 Rady Gminy Malanów z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
5833

nr XXXI/342/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/333/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2006 rok

 
5834

nr XXXII/226/2005 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
5835

nr XXXVI/215/05 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/208/05 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5836

nr XXXIII/138/2005 Rady Gminy Doruchów z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XXXII/134/2005 Rady Gminy Doruchów z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
5837

nr XL/202/2005 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina

 
5838

nr XXXV/583/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego oraz regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Jarocin na okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

 
5839

nr XXXV/592/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na obszarze gminy Jarocin

 
5840

nr XXXV/597/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

 
5841

nr XLI/332/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5842

nr XLI/333/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

 
5843

nr XLI/334/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
5844

nr XXXIII/306/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy Rawicz na 2006 rok

 
5845

nr XXXII/248/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5846

nr XXVI/160/2005 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5847

nr XXIII/117/2005 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/108/2005 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Rozdrażew

 
5848

nr XXIII/118/2005 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2002 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego

 
5849

nr XXVII/196/2005 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

 
5850

nr XXVII/197/2005 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5851

nr XXIX/191/2005 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji, informacji dla celów podatku: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości

 
5852

nr XXIX/195/2005 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5853

nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/143/04 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów ustalenia wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
5854

nr XXIX/139/2005 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/130/2005 z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 31.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 10:57