Dziennik nr 208 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 grudnia 2004 r.

Nr 208

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5185

nr XXV/124/2004 Rady Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
5186

nr XXXI/417/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Gostyń na 2005 r.

 
5187

nr XXXI/422/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
5188

nr XXI/122/2004 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brodnica

 
5189

nr XXI/123/2004 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Brodnica

 
5190

nr XXI/124/2004 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Brodnica

 
5191

nr XXI/125/2004 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brodnica na 2005 rok

 
5192

nr XXIII/163/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 
5193

nr XXIII/164/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
5194

nr XXIII/165/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

 
5195

nr XXII/152/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok

 
5196

nr XXII/153/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
5197

nr 132/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
5198

nr XXV/340/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2005 roku

 
5199

nr XXIV/173/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych należnych za 2005 rok

 
5200

nr XX/104/04 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
5201

nr XXV/138/04 Rady Gminy Żelazków z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. oraz zwolnień z tego podatku

 
5202

nr LVIII/608/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
5203

nr LVIII/609/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

 
5204

nr LVIII/611/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/809/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) oraz zasad taryfowych za przewozy taksówkami osobowymi

 
5205

nr XIX/126/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie gminy i miasta Stawiszyn

 
5206

nr XXIX/187/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji

 
5207

nr XXIV/181/2004 Rady Gminy Czarnków z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego

 
5208

nr XXVII/169/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XII/72/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kępno oraz sposobu jej poboru

 
5209

nr XXIV/131/2004 Rady Gminy Malanów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
5210

nr XXIV/132/2004 Rady Gminy Malanów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/127/2004 Rady Gminy Malanów z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
5211

nr XXIV/135/2004 Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
5212

nr XXII/148/2004 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w roku 2005

 
5213

nr XXII/170/04 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych

 
5214

nr XXIII/163/04 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 31.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 13:43