Dziennik nr 207 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 grudnia 2005 r.

Nr 207

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5794

nr XLV/486/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Runowie gmina Kórnik

 
5795

nr XXXIV/157/2005 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5796

nr XXXIV/158/2005 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5797

nr XXXIV/159/2005 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 
5798

nr XXXIV/160/2005 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny rolny i od nieruchomości

 
5799

nr XXVIII/186/2005 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5800

nr XXVIII/187/2005 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5801

nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 
5802

nr XXVIII/189/2005 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2006

 
5803

nr XLVIII/364/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5804

nr XLIX/376/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5805

nr XLIX/377/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5806

nr XLII/269/05 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/03 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5807

nr XLII/270/05 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/182/04 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat targowych

 
5808

nr XXXVIII/162/2005 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5809

nr 272/XXXI/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
5810

nr 273/XXXI/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie obniżenia podanych przez GUS średnich cen skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2005 roku przyjmowanych jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy

 
5811

nr 274/XXXI/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
5812

nr 275/XXXI/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
5813

nr XXX/239/05 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2006

 
5814

nr XXX/240/05 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie stawek podatku od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminów płatności podatku

 
5815

nr XXX/242/05 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od osób fizycznych

 
5816

nr XXXIX/201/2005 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia formularza deklaracji i informacji podatku od nieruchomości

 
5817

nr 201/XXX/2005 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 180/XXIX/2005 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5818

nr 202/XXX/2005 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5819

nr 203/XXX/2005 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 183/XXIX/2005 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie poboru podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 
5820

nr 204/XXX/2005 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie poboru podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 
5821

nr XXXIX/164/05 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/154/05 Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy

 
5822

nr XXV/193/2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XXIV/182/2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5823

nr XXV/194/2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XXIV/183/2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 


INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
5824

informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/99D/61/W/OPO/2005/AJ i nr PCC/101C/61/W/OPO/2005/AJ z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany oznaczenia przedsiębiorcy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Jarocinie oraz przedmiotu i zakresu jego działalności

 
5825

informacja Urzędu Regulacji Energetyki o podmiocie ubiegającym się o koncesję na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła - przedsiębiorstwo PLANT sp. z o.o. w Bielsku - Białej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 30.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 11:01