Dziennik nr 207 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 grudnia 2004 r.

Nr 207

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5149

nr XVIII/138/04 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Rychwał

 
5150

nr XVIII/142/04 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 
5151

nr XVIII/143/04 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Rychwał

 
5152

nr XVIII/144/04 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie zasad zwrotu zasiłków celowych i zasiłków okresowych z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu

 
5153

nr XIX/100/04 Rady Gminy w Grodźcu z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 
5154

nr XIX/101/04 Rady Gminy w Grodźcu z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec

 
5155

nr XVII/106/2004 Rady Gminy Granowo z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Granowo na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 882/4 i części działki o numerze ewidencyjnym 883/7 w gminie Granowo

 
5156

nr XXV/147/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona

 
5157

nr XXV/148/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 - 2009

 
5158

nr XXVI/128/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lucynowie

 
5159

nr XVIII/95/04 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
5160

nr XXVI/169/04 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/180/01 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na wniosek najemców lub dzierżawców tych lokali

 


POROZUMIENIA

 
5161

zawarte w dniu 31 marca 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Miastem i Gminą Wieleń w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5162

zawarte w dniu 27 lipca 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Trzcianka w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5163

zawarte w dniu 2 sierpnia 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Zakrzewo w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5164

zawarte w dniu 16 sierpnia 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Lubasz w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5165

zawarte w dniu 16 sierpnia 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Złotów w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5166

zawarte w dniu 1 września 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Miastem Czarnków w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5167

zawarte w dniu 1 września 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Miastem Złotów w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5168

zawarte w dniu 2 września 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Tarnówka w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5169

zawarte w dniu 6 września 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Miastem i Gminą Jastrowie w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5170

zawarte w dniu 20 września 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Miastem i Gminą Ujście w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5171

zawarte w dniu 27 września 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Miastem Chodzież w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5172

zawarte w dniu 28 września 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Miastem i Gminą Margonin w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5173

zawarte w dniu 28 września 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Złotów w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5174

zawarte w dniu 30 września 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Połajewo w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5175

zawarte w dniu 4 października 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Budzyń w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5176

zawarte w dniu 4 października 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Chodzież w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5177

zawarte w dniu 11 października 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Miastem i Gminą Wyrzysk w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5178

zawarte w dniu 15 października 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Krzyż Wielkopolski w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5179

zawarte w dniu 18 października 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Miastem i Gminą Szamocin w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5180

zawarte w dniu 21 października 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Czarnków w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5181

zawarte w dniu 22 października 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Lipka w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5182

zawarte w dniu 2 listopada 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Kaczory w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5183

zawarte w dniu 15 listopada 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą i Miastem Krajenka w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
5184

zawarte w dniu 24 listopada 2004 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Wysoka w sprawie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 31.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 13:45