Dziennik nr 206 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2005 r.

Nr 206

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5776

nr XXXVII/160/05 Rady Gminy Lądek z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lądek

 
5777

nr XXXIV/268/05 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sompolno

 
5778

nr XXXIV/281/05 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 18 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sompolno

 
5779

nr XLI/245/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
5780

nr XXXVIII/183/05 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Brudzew na rok 2006

 
5781

nr XXXVIII/191/05 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 
5782

nr 195/XXIX/2005 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów, logopedów i doradców metodycznych

 
5783

nr XXIX/164/05 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok na obszarze gminy Kiszkowo, wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
5784

nr XXIX/165/05 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kiszkowo na 2006 rok oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
5785

nr XXIX/166/05 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Kiszkowo na 2006 rok

 
5786

nr XXIX/167/05 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności tego podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze gminy Kiszkowo na 2006 rok

 
5787

nr XXIX/168/05 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze gminy Kiszkowo na 2006 rok

 
5788

nr XXX/250/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5789

nr XXX/251/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
5790

nr XXX/252/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5791

nr XXX/253/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz terminów płatności w 2006 roku

 
5792

nr XXX/254/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego

 
5793

nr XXX/255/05 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 11:05