Dziennik nr 204 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2005 r.

Nr 204

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5720

nr XXXVII/572/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2005r. w sprawie zwolnienia z opłaty- zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz ogłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 2006 roku

 
5721

nr XXXIII/335/2005 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/260/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 9 lutego 2005r. dotyczącej ustalenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny

 
5722

nr XXXIII/336/2005 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/258/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 9 lutego 2005r. dotyczącej ustalenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

 
5723

nr XXXIII/337/2005 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/258/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 9 lutego 2005r. dotyczącej ustalenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny

 
5724

nr XXXIX/275/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2006

 
5725

nr XXXI/184/05 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
5726

nr 47/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
5727

nr 48/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
5728

nr 49/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
5729

nr 50/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr 32/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie opłaty targowej

 
5730

nr 53/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

 
5731

nr 54/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego w 2006 roku

 
5732

nr 55/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu

 
5733

nr 56/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie statutu Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

 
5734

nr 57/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie statutu Muzeum Regionalnego w Wągrowcu

 
5735

nr XXVI/163/2005 Rady Gminy Granowo z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5736

nr XXXV/266/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych

 
5737

nr XXXIII/201/2005 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5738

nr XXXIII/202/2005 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
5739

nr XXXIII/203/2005 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Chrzypsko Wielkie

 
5740

nr XXXIII/204/2005 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie gminy Chrzypsko Wielkie

 
5741

nr XXXIII/205/2005 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej

 
5742

nr XXXIII/206/2005 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Chrzypsko Wielkie

 
5743

nr XXXIII/207/2005 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5744

nr XXXIII/282/2005 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso

 
5745

nr XXXI/235/05 Rady Gminy Kościan z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych na rok 2006

 
5746

nr XXVI/124/2005 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2006

 
5747

nr XXVI/126/2005 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji do podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego

 
5748

nr XXVI/128/2005 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie stawki podatku od posiadania psa, terminu płatności i sposobu poboru podatku

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 11:12