Dziennik nr 203 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2005 r.

Nr 203

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5676

nr XXXIII/149/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5677

nr XXIV/154/2005 Rady Gminy w Miedzichowie z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości i opłat lokalnych

 
5678

nr XXVIII/298/2005 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie podatku od nieruchomości

 
5679

nr XXX/228/2005 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5680

nr XXVIII/171/05 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5681

nr XXV/128/2005 Rady Gminy w Liskowie z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5682

nr XXVII/234/05 Rady Gminy w Łubowie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5683

nr XXIX/222/05 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
5684

nr XXVII/166/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych na rok 2006

 
5685

nr XXXIII/176/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5686

nr XXXIII/178/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
5687

nr XXXV/208/05 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5688

nr XXIX/163/2005 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brodnica na 2006 rok

 
5689

nr XXXVIII/192/05 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały nr IX/53/95 Rady Gminy w Brudzewie z dnia 16 czerwca 1995 roku dotyczącej objęcia ochroną gruntów rolnych zaliczanych do klas IV, IV a, IV b wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego położonych na terenie gminy Brudzew

 
5690

nr XXXI/227/2005 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5691

nr XL/321/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Pniewy poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości

 
5692

nr XL/324/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

 
5693

nr XL/325/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5694

nr 208/05 Rady Gminy Władysławów z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5695

nr XXXVII/243/2005 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5696

nr XXXIX/178/2005 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie opłaty miejscowej na 2006 rok

 
5697

nr 161/05 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2006

 
5698

nr XXIV/160/2005 Rady Gminy Dominowo z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie wysokości podatku od środków transportowych

 
5699

nr XL/175/05 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą

 
5700

nr XL/176/05 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla podmiotów, które po raz pierwszy rozpoczęły działalność gospodarczą

 
5701

nr XL/177/05 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych

 
5702

nr XL/178/05 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych

 
5703

nr XXXV/269/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 
5704

nr XXXV/282/05 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej

 
5705

nr XLI/151/2005 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2006

 
5706

nr XXXII/134/2005 Rady Gminy Doruchów z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
5707

nr XXXI/216/05 Rady Gminy Wilczyn z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów i sposobu jej poboru

 
5708

nr XXXI/219/05 Rady Gminy Wilczyn z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5709

nr XXXI/220/05 Rady Gminy Wilczyn z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Wilczyn

 
5710

nr 203/05 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5711

nr XXXII/286/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5712

nr XXV/192/05 Rady Gminy Blizanów z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5713

nr XXXVIII/167/05 Rady Gminy Lądek z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5714

nr XXII/108/2005 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Rozdrażew

 
5715

nr XXVIII/130/2005 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5716

nr XXVIII/161/2005 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5717

nr XXVIII/162/2005 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5718

nr XXVIII/163/2005 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
5719

nr XXXVI/309/2005 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych prowadzonych przez Powiat Pilski

 

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 11:17