Dziennik nr 203 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2004 r.

Nr 203

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5018

nr XVII/131/2004 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok podatkowy 2005

 
5019

nr XVII/132/2004 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2005

 
5020

nr XVII/133/2004 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2005

 
5021

nr XVII/138/2004 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
5022

nr XXI/126/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku rolnego

 
5023

nr XXI/127/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnego

 
5024

nr XVIII/113/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5025

nr XX/164/04 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej

 
5026

nr 93/XVI/2004 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 r.

 
5027

nr 94/XVI/2004 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
5028

nr 95/XVI/2004 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określania stawek podatku od posiadania psów

 
5029

nr 96/XVI/2004 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5030

nr 97/XVI/2004 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych

 
5031

nr 98/XVI/2004 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 r.

 
5032

nr XVII/118/2004 Rady Gminy Dominowo z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu dla celów podatku rolnego

 
5033

nr XVII/119/04 Rady Gminy Dominowo z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości podatku od środków transportowych

 
5034

nr XVII/120/2004 Rady Gminy Dominowo z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5035

nr XVII/121/2004 Rady Gminy Dominowo z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
5036

nr XXV/112/2004 Rady Gminy Mycielin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczania podatku rolnego

 
5037

nr XXV/113/2004 Rady Gminy Mycielin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego

 
5038

nr XXV/114/2004 Rady Gminy Mycielin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
5039

nr XXV/115/2004 Rady Gminy Mycielin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości

 
5040

nr XXV/116/2004 Rady Gminy Mycielin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 
5041

nr XXV/117/2004 Rady Gminy Mycielin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
5042

nr XXV/118/2004 Rady Gminy Mycielin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
5043

nr XXV/119/2004 Rady Gminy Mycielin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5044

nr XIX/88/2004 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r.

 
5045

nr XIX/89/2004 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 r.

 
5046

nr XIX/90/2004 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.

 
5047

nr XXIX/139/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2005

 
5048

nr XXIX/140/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
5049

nr XXIX/141/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie opłat lokalnych na rok 2005

 
5050

nr XXIX/142/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2005

 
5051

nr XXIX/143/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005

 
5052

nr XXV/165/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5053

nr XXV/166/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2005

 
5054

nr XVIII/112/04 Rady Gminy Czermin z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
5055

nr XVIII/113/04 Rady Gminy Czermin z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2005 rok

 
5056

nr XVIII/114/04 Rady Gminy Czermin z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
5057

nr XVIII/115/04 Rady Gminy Czermin z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2005 rok

 
5058

nr XXVI/170/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 13:56