Dziennik nr 202 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2005 r.

Nr 202

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5642

nr XLII/438/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 listopada 20905 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5643

nr XLII/439/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 listopada 20905 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5644

nr XXXV/238/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5645

nr XXXV/239/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

 
5646

nr XXXV/240/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
5647

nr XXX/177/05 Rady Gminy Ceków - Kolonia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalania zasad zarządzania mieniem gminnym

 
5648

nr XLVIII/285/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LV/327/2002 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu gminy Trzemeszno

 
5649

nr XXIV/182/2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5650

nr XXIV/183/2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
5651

nr XXXVIII/153/05 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/99/04 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego

 
5652

nr XXXVIII/154/05 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy

 
5653

nr XXXVIII/155/05 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na obszarze gminy

 
5654

nr XXXVIII/156/05 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Godziesze Wielkie

 
5655

nr XXVI/153/05 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.

 
5656

nr XXVI/154/05 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2006 r.

 
5657

nr XXVI/155/05 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 r.

 
5658

nr XXVI/156/05 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5659

nr XXVI/157/05 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2006 rok

 
5660

nr XXVI/158/05 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
5661

nr XXXV/150/05 Rady Gminy Bralin z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok i jego poboru

 
5662

nr XXXV/151/05 Rady Gminy Bralin z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/101/04 Rady Gminy Bralin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5663

nr XXX/268/05 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2006

 
5664

nr XXX/269/05 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie gminy Kleczew na rok podatkowy 2006

 
5665

nr XXX/270/05 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2006

 
5666

nr XXX/272/05 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Kleczew

 
5667

nr XXX/273/05 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 rok

 
5668

nr XXX/274/05 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów w roku podatkowym 2006

 
5669

nr XXX/275/05 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości za inkaso

 
5670

nr XXX/282/05 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2006 rok

 
5671

nr XXXIII/201/2005 Rady Gminy Lipno z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

 
5672

nr XXXIII/202/2005 Rady Gminy Lipno z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego

 
5673

nr XXXIII/203/2005 Rady Gminy Lipno z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego

 
5674

nr LI/399/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
5675

nr XXXVII/195/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 11:20