Dziennik nr 202 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2004 r.

Nr 202

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4983

nr XXI/120/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4984

nr XXI/122/2004 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4985

nr XXIII/171/2004 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

 
4986

nr XVII/88/04 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2005 roku na obszarze Gminy Sośnie

 
4987

nr XVII/89/04 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Sośnie

 
4988

nr XVII/90/04 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na obszarze Gminy Sośnie

 
4989

nr XXIII/116/2004 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2005 r.

 
4990

nr XXIII/117/2004 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4991

nr XXIII/118/2004 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4992

nr XXIII/119/2004 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości

 
4993

nr XXIII/120/2004 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok

 
4994

nr XXII/84/2004 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na obszarze Gminy Miasteczko Krajeńskie

 
4995

nr XXII/85/2004 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
4996

nr XXII/86/2004 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
4997

nr XXII/87/2004 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie rocznej stawki podatku od nieruchomości

 
4998

nr XXII/88/2004 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4999

nr XXIV/171/04 Rady Gminy Złotów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

 
5000

nr XXIV/172/04 Rady Gminy Złotów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych

 
5001

nr XXIV/173/04 Rady Gminy Złotów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

 
5002

nr XXIV/174/04 Rady Gminy Złotów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

 
5003

nr XXIV/175/04 Rady Gminy Złotów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
5004

nr XXV/99/04 Rady Gminy Bralin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego

 
5005

nr XXV/100/04 Rady Gminy Bralin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok i jego poboru

 
5006

nr XXV/101/04 Rady Gminy Bralin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5007

nr XXV/102/04 Rady Gminy Bralin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
5008

nr XXV/103/04 Rady Gminy Bralin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 
5009

nr XVI/129/2004 Rady Gminy Mieścisko z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 
5010

nr XVI/130/2004 Rady Gminy Mieścisko z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta do podatku rolnego

 
5011

nr XVI/131/2004 Rady Gminy Mieścisko z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
5012

nr XVI/132/2004 Rady Gminy Mieścisko z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów

 
5013

nr XVI/133/2004 Rady Gminy Mieścisko z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

 
5014

nr 118/XVIII/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

 
5015

nr 119/XVIII/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 
5016

nr 120/XVIII/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
5017

nr 121/XVIII/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, zwolnień z tego podatku i terminu płatności

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 13:58