Dziennik nr 201 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2005 r.

Nr 201

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5595

nr 181/XXIX/2005 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5596

nr XXXII/174/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dolsk na rok podatkowy 2006

 
5597

nr XXXI/212/05 Rady Gminy Wilczyn z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz sposobu jego poboru

 
5598

nr XXXI/213/05 Rady Gminy Wilczyn z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5599

nr XXXI/214/05 Rady Gminy Wilczyn z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

 
5600

nr XXXI/215/05 Rady Gminy Wilczyn z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
5601

nr XXXI/217/05 Rady Gminy Wilczyn z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
5602

nr XXXI/218/05 Rady Gminy Wilczyn z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2006 rok

 
5603

nr XXXIV/214/2005 Rady Gminy w Drawsku z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5604

nr XXXIV/215/2005 Rady Gminy w Drawsku z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Drawsko na rok 2006

 
5605

nr XXXIV/216/2005 Rady Gminy w Drawsku z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso podatku od posiadania psów na 2006 rok

 
5606

nr XXXIV/217/2005 Rady Gminy w Drawsku z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5607

nr XXXIV/218/2005 Rady Gminy w Drawsku z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie opłaty targowej na 2006 rok

 
5608

nr XXXIV/220/2005 Rady Gminy w Drawsku z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnienia w opłacie za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej na 2006 rok

 
5609

nr 204/05 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5610

nr 205/05 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5611

nr 206/05 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 
5612

nr 207/05 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów

 
5613

nr 208/05 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie stawek opłaty targowej

 
5614

nr 209/05 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie opłaty administracyjnej

 
5615

nr XXXI/51/2005 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
5616

nr XXXI/53/2005 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 
5617

nr XXXI/54/2005 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Gizałki

 
5618

nr XLIX/292/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5619

nr XLIX/293/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5620

nr XLIX/294/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru

 
5621

nr XLIX/297/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej

 
5622

nr XXXVIII/365/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

 
5623

nr XXXVIII/366/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku

 
5624

nr XXXVIII/367/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5625

nr XXXVIII/368/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 
5626

nr XXXVIII/369/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 
5627

nr XXXVIII/370/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie opłaty administracyjnej

 
5628

nr XXXVIII/371/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
5629

nr XXXVIII/374/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o.

 
5630

nr XXXVIII/375/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków spółki AQUANET

 
5631

nr XXXVIII/376/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rokietnica

 
5632

nr XXXVIII/379/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bytkowo, Gmina Rokietnica

 
5633

nr XXXVIII/380/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica i Bytkowo, Gmina Rokietnica

 
5634

nr XXXIV/187/2005 Rady Gminy Malanów z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5635

nr XXXIV/188/2005 Rady Gminy Malanów z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5636

nr XXXIV/189/2005 Rady Gminy Malanów z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok

 
5637

nr XXXIV/191/2005 Rady Gminy Malanów z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2006 rok

 
5638

nr XXXIV/192/2005 Rady Gminy Malanów z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5639

nr XXXIV/193/2005 Rady Gminy Malanów z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

 
5640

nr XXXVII/337/05 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
5641

nr XXXII/216/05 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 11:23