Dziennik nr 201 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2004 r.

Nr 201

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4918

nr XVII/92/2004 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4919

nr XVII/93/2004 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4920

nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

 
4921

nr XVII/95/2004 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek od środków transportowych

 
4922

nr XVII/96/2004 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok

 
4923

nr XXII/226/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2005 rok oraz sposobu jego poboru

 
4924

nr XXII/227/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4925

nr XXII/228/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2005 rok

 
4926

nr XXII/229/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2005 rok

 
4927

nr XXII/230/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku dla ustalenia podstawy do obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy na rok 2005

 
4928

nr XXIV/132/04 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4929

nr XXIV/133/04 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
4930

nr XXIV/134/04 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie

 
4931

nr XXIV/135/04 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie

 
4932

nr XXIV/136/04 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej

 
4933

nr XXIV/137/04 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Chrzypsko Wielkie

 
4934

nr XXIV/138/04 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4935

nr XXIV/139/04 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso

 
4936

nr XXII/110/2004 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok

 
4937

nr XXII/111/2004 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku: od nieruchomości, od posiadania psów oraz opłaty targowej i administracyjnej na terenie gminy w 2005 r

 
4938

nr XXII/112/2004 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 
4939

nr XXI/157/04 Rady Gminy Kościan z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych na rok 2005

 
4940

nr XXI/158/04 Rady Gminy Kościan z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kościan w roku 2005

 
4941

nr XXVI/108/04 Rady Gminy Lądek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę ustalenia stawki do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok

 
4942

nr XXVI/110/04 Rady Gminy Lądek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4943

nr XXVI/111/04 Rady Gminy Lądek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2005 r.

 
4944

nr XXVI/112/04 Rady Gminy Lądek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na rok 2005

 
4945

nr XXVI/113/04 Rady Gminy Lądek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej na 2005 r.

 
4946

nr XXIV/349/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
4947

nr XXIII/112/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r.

 
4948

nr XXIII/113/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

 
4949

nr XXIII/114/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalania wysokości podatku od posiadania psów

 
4950

nr XXIII/115/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i administracyjnej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005

 
4951

nr XXIII/116/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta, przyjmowanej za podstawę do naliczania podatku rolnego na 2005 rok

 
4952

nr XXIII/108/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2005 rok

 
4953

nr XXIII/109/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok, zwolnień z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa

 
4954

nr XXIII/110/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4955

nr XXIII/111/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów, zwolnień z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa

 
4956

nr XXIII/112/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej na 2005 rok, zwolnień z tej opłaty oraz sposobu jej poboru

 
4957

nr XXIII/113/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
4958

nr XXIII/114/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego i leśnego

 
4959

nr XX/117/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław

 
4960

nr XX/118/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 r.

 
4961

nr XX/119/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 
4962

nr XX/120/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawki podatku i wprowadzenia zwolnień z podatku od posiadania psów

 
4963

nr XX/121/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej

 
4964

nr XX/122/2004 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

 
4965

nr XXI/116/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4966

nr XXI/117/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4967

nr XXI/118/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal, przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2005 rok na terenie Gminy Piaski

 
4968

nr XXI/119/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów i terminów płatności podatku

 
4969

nr XXI/120/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

 
4970

nr XXIV/167/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2005 rok na terenie miasta i gminy Krobia

 
4971

nr XXIV/168/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4972

nr XXIV/169/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4973

nr XXIV/170/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów i dodatkowych zwolnień

 
4974

nr XXIV/172/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

 
4975

nr XXIV/173/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
4976

nr XX/106/04 Rady Gminy Grodziec z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2005 rok

 
4977

nr XX/107/04 Rady Gminy Grodziec z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4978

nr XX/108/04 Rady Gminy Grodziec z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4979

nr XX/109/04 Rady Gminy Grodziec z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2005

 
4980

nr XX/110/04 Rady Gminy Grodziec z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4981

nr XXVII/115/04 Rady Gminy Lądek z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/110/04 z dnia 1 grudnia 2004 r.

 
4982

nr XXVII/116/04 Rady Gminy Lądek z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2005 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 14:00