Dziennik nr 200 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2005 r.

Nr 200

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5559

nr XXVIII/166/05 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
5560

nr XXVIII/172/05 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

 
5561

nr 146/XXII/2005 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5562

nr 147/XXII/2005 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określania stawek podatku od posiadania psów

 
5563

nr 148/XXII/2005 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5564

nr 149/XXII/2005 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych

 
5565

nr 150/XXII/2005 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5566

nr XXXVII/154/2005 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
5567

nr XXXVII/155/2005 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości

 
5568

nr XXXVII/156/2005 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
5569

nr XXXVII/157/2005 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
5570

nr XXXVII/158/2005 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 
5571

nr XXXVII/159/2005 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5572

nr XX/119/2005 Rady Gminy Chocz z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
5573

nr XX/120/2005 Rady Gminy Chocz z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5574

nr XX/121/2005 Rady Gminy Chocz z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów

 
5575

nr XX/122/2005 Rady Gminy Chocz z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

 
5576

nr XX/123/2005 Rady Gminy Chocz z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku i zwolnień od środków transportowych na obszarze gminy Chocz

 
5577

nr XX/124/2005 Rady Gminy Chocz z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Chocz Nr XVIII/110/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
5578

nr XXXII/132/2005 Rady Gminy Doruchów z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatków od nieruchomości

 
5579

nr XXXII/133/2005 Rady Gminy Doruchów z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
5580

nr XXIV/114/05 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5581

nr XXII/107/2005 Rasy Gminy Rozdrażew z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Rozdrażew

 
5582

nr XXVIII/128/2005 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.

 
5583

nr XXVIII/129/2005 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 r.

 
5584

nr XXVIII/133/2005 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 
5585

nr 164/XXVI/05 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

 
5586

nr 165/XXVI/05 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 
5587

nr 166/XXVI/05 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
5588

nr 167/XXVI/05 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, zwolnień z tego podatku i terminu płatności

 
5589

nr 168/XXVI/05 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z opłaty - zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 2006 roku

 
5590

nr XXXVII/269/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5591

nr XXXVII/270/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5592

nr XXXVII/271/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji podatkowych

 
5593

nr XXXVII/273/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

 
5594

nr XXXVIII/244/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/153/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 11:27