Dziennik nr 200 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2004 r.

Nr 200

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4868

nr XXX/286/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4869

nr XXX/287/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4870

nr XXX/288/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów

 
4871

nr XX/135/04 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2005 rok

 
4872

nr XX/136/04 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4873

nr XX/137/04 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4874

nr XX/138/04 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

 
4875

nr XXV/122/04 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

 
4876

nr XXV/123/04 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4877

nr XXV/124/04 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4878

nr XXV/125/04 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku

 
4879

nr XXV/126/04 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, sposobu poboru i terminów jej płatności

 
4880

nr XXV/127/04 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 
4881

nr XXV/131/04 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

 
4882

nr XX/163/04 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków

 
4883

nr XX/165/04 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej

 
4884

nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 
4885

nr XX/167/04 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
4886

nr XX/168/04 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4887

nr XX/137/2004 Rady Gminy Krzykosy z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4888

nr XX/138/2004 Rady Gminy Krzykosy z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

 
4889

nr XX/139/2004 Rady Gminy Krzykosy z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 
4890

nr XX/129/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kołaczkowo w 2005 r.

 
4891

nr XX/130/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4892

nr XX/131/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kołaczkowo na 2005 rok

 
4893

nr XX/132/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
4894

nr XX/133/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2005

 
4895

nr XXV/139/04 Rady Gminy Żelazków z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4896

nr XXV/140/04 Rady Gminy Żelazków z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2005 r. na terenie Gminy Żelazków, terminu płatności oraz sposobu jego poboru

 
4897

nr XXI/109/04 Rady Gminy w Kiszkowie z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

 
4898

nr XXI/110/04 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Kiszkowo na 2005 rok

 
4899

nr XXI/111/04 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kiszkowo na 2005 rok oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4900

nr XXI/112/04 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok na obszarze gminy Kiszkowo oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4901

nr XXI/113/04 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności tego podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze gminy Kiszkowo na 2005 rok

 
4902

nr XXI/114/04 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze gminy Kiszkowo na 2005 rok

 
4903

nr XXIV/105/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4904

nr XXIV/106/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4905

nr XXIV/107/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2005 rok

 
4906

nr XXIV/108/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4907

nr XXIV/109/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok

 
4908

nr XXI/182/04 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kleczew na rok podatkowy 2005

 
4909

nr XXI/183/04 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2005 rok

 
4910

nr XXI/184/04 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4911

nr XXI/185/04 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Kleczew

 
4912

nr XXI/186/04 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2005

 
4913

nr XXI/187/04 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów w roku podatkowym 2005

 
4914

nr XXI/188/04 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2005

 
4915

nr XXVIII/184/04 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2005

 
4916

nr XXVIII/185/04 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4917

nr XXVIII/186/04 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psa, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności tego podatku

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 14:03