Dziennik nr 20 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 lutego 2004 r.

Nr 20

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
563

nr 13/04 z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
564

nr 14/04 z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
565

nr XV/80/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 
566

nr XIV/119/2003 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży budynków i mieszkań komunalnych

 
567

nr XIV/122/2003 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/190/2000 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 17 lutego 2000 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajęcia lokali użytkowych stanowiących część składową gminnych nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata

 
568

nr XIII/78/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2004

 
569

nr XIII/80/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie opłaty administracyjnej, za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
570

nr XVIII/88/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2004

 
571

nr XV/116/2004 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2004 rok

 
572

nr 161/XX/04 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 stycznia 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Śrem

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
573

nr XV/89/04 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY KROTOSZYŃSKIEGO

 
574

sprawozdanie starosty Krotoszyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Krotoszynie za rok 2003

 


POROZUMIENIE

 
575

zawarte w dniu 4 lutego 2004 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Jarocin w sprawie wykonania remontów i utrzymania cmentarzy wojennych

 


ANEKSY DO POROZUMIEŃ

 
576

aneks z dnia 2 lutego 2004 roku do porozumienia zawartego w dniu 6 września 1999 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą i Miastem Kleczew w sprawie powierzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
577

aneks z dnia 2 lutego 2004 roku do porozumienia zawartego w dniu 30 września 1999 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Jutrosin w sprawie powierzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
578

aneks z dnia 3 lutego 2004 roku do porozumienia zawartego w dniu 22 września 1999 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Chodów w sprawie powierzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
579

aneks z dnia 3 lutego 2004 roku do porozumienia zawartego w dniu 27 lipca 1999 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Gniezno w sprawie powierzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
580

aneks z dnia 3 lutego 2004 roku do porozumienia zawartego w dniu 10 listopada 1999 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Konin w sprawie powierzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
581

aneks z dnia 3 lutego 2004 roku do porozumienia zawartego w dniu 6 października 1999 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Leszno w sprawie powierzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
582

aneks z dnia 3 lutego 2004 roku do porozumienia zawartego w dniu 26 sierpnia 1999 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Trzemeszno w sprawie powierzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
583

aneks z dnia 4 lutego 2004 roku do porozumienia zawartego w dniu 28 sierpnia 1999 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Rogoźno w sprawie powierzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
584

aneks z dnia 5 lutego 2004 roku do porozumienia zawartego w dniu 8 maja 1999 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą i Miastem Ostrzeszów w sprawie powierzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
585

aneks z dnia 5 lutego 2004 roku do porozumienia zawartego w dniu 19 października 1999 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Turek w sprawie powierzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 
586

aneks z dnia 9 lutego 2004 roku do porozumienia zawartego w dniu 30 sierpnia 1999 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie powierzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 23.02.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 09:38