Dziennik nr 199 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2005 r.

Nr 199

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5522

nr XXXVII/242/2005 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5523

nr XXXVII/244/2005 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

 
5524

nr XXXVII/245/2005 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok

 
5525

nr XXXVII/246/2005 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów na 2006 rok

 
5526

nr XXXVII/247/2005 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych

 
5527

nr XXXVII/248/2005 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów

 
5528

nr XXXII/184/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5529

nr XXXII/185/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
5530

nr XXXII/186/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów i terminów płatności podatku

 
5531

nr XXXII/187/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

 
5532

nr XLVIII/363/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5533

nr XLVIII/366/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
5534

nr XXIX/200/05 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie poboru podatku rolnego

 
5535

nr XXIX/201/05 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5536

nr 232/05 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kłodawa, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym

 
5537

nr 239/05 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5538

nr 241/05 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 
5539

nr XXXX/256/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5540

nr XXXX/257/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 
5541

nr XXXX/258/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych

 
5542

nr XXXX/259/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów

 
5543

nr XXXX/260/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty targowej

 
5544

nr XXXX/261/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 
5545

nr XXV/164/2005 Rady Gminy Skulsk z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 
5546

nr XXV/191/05 Rady Gminy Blizanów z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 na obszarze gminy Blizanów

 
5547

nr XXV/193/05 Rady Gminy Blizanów z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok

 
5548

nr XXV/197/05 Rady Gminy Blizanów z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia od opłat zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszeń o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę Blizanów

 
5549

nr XXXIV/236/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec

 
5550

nr XXXIV/237/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Kościelec

 
5551

nr XXXIV/238/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
5552

nr XXXIV/239/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5553

nr XXXIV/240/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
5554

nr XXXIV/241/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5555

nr XXXIV/242/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

 
5556

nr XXXIV/237/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5557

nr XXXIV/238/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
5558

nr XXXIV/239/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 11:30