Dziennik nr 199 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2004 r.

Nr 199

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4811

nr XXIX/182/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzorów załączników

 
4812

nr XXIX/183/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na obszarze miasta i gminy Międzychód

 
4813

nr XXIX/184/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach oraz wzorów załączników

 
4814

nr XXIX/185/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Międzychód na rok 2005

 
4815

nr XXIX/186/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach oraz wzorów załączników

 
4816

nr XXIX/187/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
4817

nr XXIX/188/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4818

nr XXIX/189/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

 
4819

nr XXIX/190/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty miejscowej w miejscowości Mierzyn

 
4820

nr XXII/132/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. oraz sposobu jego poboru

 
4821

nr XXII/133/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
4822

nr XXII/134/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

 
4823

nr XXII/135/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na rok 2005 oraz sposobu jej poboru

 
4824

nr XXII/136/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów i sposobu jej poboru

 
4825

nr XXII/137/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
4826

nr XXII/138/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków od środków transportowych

 
4827

nr XXII/139/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych

 
4828

nr XXII/140/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2005 r

 
4829

nr XXII/143/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych

 
4830

nr XXII/145/04 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego

 
4831

nr 233/XXXII/04 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Niesłabin

 
4832

nr 237/XXXII/04 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4833

nr 240/XXXII/04 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu w Śremie, zakładach pomocy społecznej i Areszcie Śledczym w Śremie

 
4834

nr XXIV/233/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 
4835

nr XXIV/234/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 
4836

nr XXIII/122/2004 Rady Gminy Malanów z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005

 
4837

nr XXIII/123/2004 Rady Gminy Malanów z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4838

nr XXIII/124/2004 Rady Gminy Malanów z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok

 
4839

nr XXIII/126/2004 Rady Gminy Malanów z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2005 rok

 
4840

nr XXIII/127/2004 Rady Gminy Malanów z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4841

nr 139/2004 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4842

nr 140/2004 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2005

 
4843

nr 141/2004 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów

 
4844

nr 142/2004 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4845

nr 150/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa w 2005 roku

 
4846

nr 151/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 
4847

nr XVII/142/2004 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005

 
4848

nr XVII/143/2004 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na rok 2005

 
4849

nr XVII/144/2004 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2005

 
4850

nr XVII/145/2004 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

 
4851

nr XVII/146/2004 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2005

 
4852

nr XVII/147/2004 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie poboru należności podatkowych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2005

 
4853

nr XVII/148/2004 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2005 roku

 
4854

nr XVII/149/2004 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości

 
4855

nr XIX/135/2004 Rady Gminy Słupca z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny q żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Słupca na 2005 r.

 
4856

nr XIX/136/2004 Rady Gminy Słupca z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r.

 
4857

nr XIX/137/2004 Rady Gminy Słupca z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 r.

 
4858

nr XIX/138/2004 Rady Gminy Słupca z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.

 
4859

nr XIX/139/2004 Rady Gminy Słupca z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości podatku leśnego na 2005 r.

 
4860

nr XXXIV/400/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

 
4861

nr XXXIV/401/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców zatrudniających powyżej 10 pracowników

 
4862

nr XXXIV/402/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji

 
4863

nr 214/XXI/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
4864

nr 215/XXI/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4865

nr 216/XXI/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia podanych przez GUS średnich cen skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 roku przyjmowanych jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy

 
4866

nr 217/XXI/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
4867

nr 218/XXI/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 14:06