Dziennik nr 198 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2005 r.

Nr 198

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
5493

nr 250/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Ostrowitem

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5494

nr XXXI/218/05 Rady Gminy w Kościelcu z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kościelcu

 
5495

nr XXXVII/203/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona

 
5496

nr XXXIX/210/05 Rady Gminy Babiak z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku

 
5497

nr XXXV/446/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań

 
5498

nr XXXIII/233/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kościelcu

 
5499

nr XXX/228/2005 Rady Miejskiej Rydzyna z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
5500

nr XXII/275/05 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5501

nr XXX/157/2005 Rady Gminy Pępowo z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku: od nieruchomości, od posiadania psów oraz opłaty targowej i administracyjnej na terenie gminy w 2006 r.

 
5502

nr XXVI/189/2005 Rady Gminy Ryczywół z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zastosowania zwolnień

 
5503

nr XXXV/241/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest gmina Borek Wlkp. na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg

 
5504

nr XXV/151/2005 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 
5505

nr XXV/143/05 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2006 rok

 
5506

nr XXV/144/05 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
5507

nr XXV/145/2005 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Damasławek

 
5508

nr XXXVII/250/2005 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych gminy Gołuchów

 
5509

nr XL/169/05 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5510

nr XL/171/05 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
5511

nr XL/172/05 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej

 
5512

nr XL/173/05 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego

 
5513

nr XL/174/05 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia podatku od nieruchomości

 
5514

nr XL/179/05 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 1 grudnia 200 r. w sprawie zmiany treści uchwały nr XXVII/28/98 z dnia 15 czerwca 1998 r. dotyczącej określenia zasad nabycia, zbycia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 
5515

nr XXVII/192/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5516

nr XXVII/193/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kołaczkowo na 2006 rok

 
5517

nr XXVII/194/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
5518

nr XXVII/195/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2006

 
5519

nr XXXIV/206/05 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia organu jednostki pomocniczej

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
5520

nr WCC/153D/525/W/OPO/2005/AJ i nr PCC/162C/525/W/OPO/2005/AJ z dnia 12 grudnia 2005 r. dotycząca Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
5521

z dnia 15 grudnia 2005 r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 11:33