Dziennik nr 197 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2004 r.

Nr 197

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4719

nr XXVI/118/04 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4720

nr XXVI/120/04 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 
4721

nr XXVI/121/04 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej

 
4722

nr XVIII/102/2004 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta za podstawę obliczania podatku rolnego na 2005 rok

 
4723

nr XVIII/103/2004 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku rolnego

 
4724

nr XVIII/104/2004 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4725

nr XVIII/105/2004 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości

 
4726

nr XVIII/106/2004 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnego

 
4727

nr XVIII/107/2004 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 
4728

nr XVIII/107/2004 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4729

nr XXXI/165/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2005 rok

 
4730

nr XXXI/166/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia na terenie miasta i gminy Buk wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 oraz poboru tego podatku

 
4731

nr XXXI/167/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia na terenie miasta i gminy Buk zwolnień w podatku od nieruchomości w 2005 roku

 
4732

nr XXXI/168/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatków

 
4733

nr XXXI/169/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na rok 2005 oraz poboru tego podatku

 
4734

nr XXXI/170/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej w roku 2005 oraz poboru tej opłaty

 
4735

nr XXXI/171/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie opłaty administracyjnej na 2005 rok za sporządzenie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk"

 
4736

nr XXXI/172/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4737

nr XXI/145/04 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2005 rok

 
4738

nr XXI/146/04 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku

 
4739

nr XXI/147/04 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4740

nr XXII/131/04 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie "Określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2005 rok"

 
4741

nr XXII/132/04 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie "Ustalenia dziennej stawki opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru"

 
4742

nr XXII/133/04 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie "Opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru"

 
4743

nr XXII/134/04 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie "Ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru"

 
4744

nr XXII/135/04 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie "Zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok"

 
4745

nr XXII/136/04 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie "Określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych"

 
4746

nr XXIV/172/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od psów i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2005

 
4747

nr XXIV/174/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
4748

nr XVII/126/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek

 
4749

nr XVII/127/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4750

nr XVII/129/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4751

nr XVII/130/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4752

nr XXI/289/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4753

nr XXI/290/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska w 2005 roku

 
4754

nr XXI/291/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy Środa Wielkopolska w 2005 roku

 
4755

nr XXI/292/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego

 
4756

nr XXI/295/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie gorących posiłków przyznanych w ramach zadań własnych gminy oraz w ramach realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" w 2005 roku

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 14:12