Dziennik nr 196 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2004 r.

Nr 196

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4684

nr XXV/123/2004 Rady Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w 2005 roku

 
4685

nr XXV/125/2004 Rady Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4686

nr XXV/126/2004 Rady Gminy w Baranowie z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny

 
4687

nr XXV/127/2004 Rady Gminy w Baranowie z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

 
4688

nr XXV/128/2004 Rady Gminy w Baranowie z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny

 
4689

nr XXVII/171/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4690

nr XXVII/174/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

 
4691

nr XXVII/175/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok

 
4692

nr XXVII/177/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych

 
4693

nr XXIX/163/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4694

nr XXIX/164/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 
4695

nr XXIX/165/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych

 
4696

nr XXIX/166/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 
4697

nr XXIX/167/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów

 
4698

nr XXIX/168/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie wysokości opłaty targowej

 
4699

nr XXI/98/2004 Rady Gminy Rychtal z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4700

nr XXI/99/2004 Rady Gminy Rychtal z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy, na 2005 rok

 
4701

nr XXI/103/2004 Rady Gminy Rychtal z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisów, wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 
4702

nr XXIV/177/2004 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005

 
4703

nr XXIV/178/2004 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok 2005

 
4704

nr XXIV/179/2004 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4705

nr XXIV/180/2004 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów

 
4706

nr XXIV/181/2004 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej

 
4707

nr XVII/83/04 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na 2005 rok na obszarze gminy Mieleszyn

 
4708

nr XVII/84/04 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4709

nr XVII/85/04 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku, a także zarządzenia poboru przedmiotowego podatku w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso

 
4710

nr XVII/86/04 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4711

nr XIV/76/2004 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2005 rok na obszarze gminy Rozdrażew

 
4712

nr XIV/77/2004 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Rozdrażew

 
4713

nr XIV/78/2004 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na obszarze gminy Rozdrażew

 
4714

nr XVII/116/2004 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Mikstat

 
4715

nr XVII/117/2004 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie stawek podatku od posiadania psów

 
4716

nr XIX/189/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4717

nr XIX/190/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru

 
4718

nr XIX/191/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2005 rok na terenie Miasta i Gminy Krzywiń

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 14:15