Dziennik nr 191 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 grudnia 2005 r.

Nr 191

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5257

nr XLI/242/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczególnych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego

 
5258

nr XXXVIII/184/05 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

 
5259

nr XXXVIII/185/05 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
5260

nr XXXVIII/186/05 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku

 
5261

nr XXXVIII/187/05 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, sposobu poboru i terminów jej płatności

 
5262

nr XXXVIII/188/05 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2006r.

 
5263

nr XXXVIII/190/05 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

 
5264

nr XLIII/298/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/130/2000 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
5265

nr XLIII/306/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 rok

 
5266

nr XLIII/307/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5267

nr XLIII/308/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5268

nr XXXVI/147/2005 Rady Gminy Olszówka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2006

 
5269

nr XXXVI/148/2005 Rady Gminy Olszówka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
5270

nr XXXVI/149/2005 Rady Gminy Olszówka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów

 
5271

nr XXXVI/150/2005 Rady Gminy Olszówka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

 
5272

nr XXXVII/219/05 Rady Miasta Czerniejewa z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2006 rok i sposobu jej poboru

 
5273

nr XXVII/169/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5274

nr XXVII/170/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5275

nr XXVII/171/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2006

 
5276

nr XXVII/172/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5277

nr XLI/148/2005 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5278

nr XLI/149/2005 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.

 
5279

nr XLI/150/2005 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

 
5280

nr XXXVII/220/05 Rady Miasta Czerniejewa z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości

 
5281

nr XXXVII/221/05 Rady Miasta Czerniejewa z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów na 2006 rok, sposobu jego poboru i zwolnień z podatku

 
5282

nr XXXVII/222/05 Rady Miasta Czerniejewa z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
5283

nr XXXIV/233/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki obliczania i przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
5284

nr XXXIV/235/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki

 
5285

nr XXXVII/192/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Wągrowieckiego

 
5286

nr XXXVII/193/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na rok 2006"

 
5287

nr XXXVII/194/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego w 2006 roku" nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki

 
5288

nr XXXVII/196/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/139/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat wągrowiecki

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 12:00