Dziennik nr 190 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 grudnia 2005 r.

Nr 190

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5219

nr XXV/159/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy

 
5220

nr XXV/160/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz terminów płatności

 
5221

nr XXXV/207/2005 Rady Gminy Baranów z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5222

nr XXXV/208/2005 Rady Gminy Baranów z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5223

nr XXIV/155/2005 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5224

nr XXXVII/428/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kościana

 
5225

nr XXXVII/429/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie podatku od nieruchomości

 
5226

nr XXXVII/430/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru

 
5227

nr XXXVII/431/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana

 
5228

nr XXV/176/2005 Rady Gminy Święciechowa z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie podatku od środków transportowych

 
5229

nr XXV/180/2005 Rady Gminy Święciechowa z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego

 
5230

nr XXV/181/2005 Rady Gminy Święciechowa z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości

 
5231

nr XXV/182/2005 Rady Gminy Święciechowa z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego

 
5232

nr XXXIII/330/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
5233

nr XXXIII/331/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
5234

nr XXXIII/332/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od posiadania psów

 
5235

nr XXXIII/333/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
5236

nr XXXIII/334/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/142/2003 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 4 grudnia 2003 roku dotyczącej ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 
5237

nr XXXIII/174/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
5238

nr XXXIII/175/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok, zwolnień z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa

 
5239

nr XXXIII/177/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów, zwolnień z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa

 
5240

nr XXXIII/179/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 
5241

nr XXXV/207/05 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok na terenie Gminy Żelazków, terminu płatności oraz sposobu jego poboru

 
5242

nr XXXV/209/05 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz zwolnień z tego podatku

 
5243

nr XXXVI/238/05 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
5244

nr XXXVI/239/05 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki, terminu płatności, zwolnień oraz sposobu poboru podatku od posiadania psów

 
5245

nr XXXVI/240/05 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej i sposobu jej pobierania

 
5246

nr XXXVI/241/05 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr II/23/02 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych

 
5247

nr XXXVI/242/05 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5248

nr XLV/234/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na 2006 rok

 
5249

nr XLV/235/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego na terenie Miasta i Gminy Buk na 2006 rok

 
5250

nr XLV/239/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia na terenie miasta i gminy Buk wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 oraz poboru tego podatku

 
5251

nr XLV/240/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia na terenie miasta i gminy Buk zwolnień w podatku od nieruchomości w 2006 roku

 
5252

nr XLV/241/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/168/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalania wzorów formularzy podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatków

 
5253

nr XLV/242/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na rok 2006 oraz poboru tego podatku

 
5254

nr XLV/243/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie opłaty targowej w roku 2006 oraz poboru tej opłaty

 
5255

nr XLV/244/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie opłaty administracyjnej na 2006 rok za sporządzenie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk"

 
5256

nr XXXII/309/2005 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od środków transportowych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 12:03