Dziennik nr 189 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 grudnia 2005 r.

Nr 189

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5184

nr XXX/230/2005 Rady Gminy Kościan z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek rolny

 
5185

nr XXX/231/2005 Rady Gminy Kościan z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek leśny

 
5186

nr XXX/232/2005 Rady Gminy Kościan z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

 
5187

nr XLV/555/2005 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

 
5188

nr XLV/556/2005 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Gostyń

 
5189

nr XLV/557/2005 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5190

nr XLV/564/2005 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny

 
5191

nr XLI/248/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
5192

nr XXIX/161/2005 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Brodnica na 2006 rok

 
5193

nr XXIX/162/2005 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 
5194

nr XXIX/164/2005 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Brodnica na 2006 rok

 
5195

nr XXXI/226/2005 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Lwówek, sposobów jego poboru oraz określenia inkasentów

 
5196

nr XXXI/228/2005 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych

 
5197

nr XXXI/229/2005 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru podatku, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 
5198

nr XXXI/230/2005 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobów jego poboru i określenia inkasentów

 
5199

nr XXXI/231/2005 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
5200

nr XXXI/232/2005 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 
5201

nr XL/322/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5202

nr XL/323/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 
5203

nr XL/326/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów wymiaru podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

 
5204

nr XXXII/173/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta i gminy Dolsk na rok podatkowy 2006

 
5205

nr XXXII/190/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
5206

nr XXIV/158/2005 Rady Gminy Dominowo z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 
5207

nr XXIV/159/2005 Rady Gminy Dominowo z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5208

nr XXIV/161/2005 Rady Gminy Dominowo z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
5209

nr XXIV/162/2005 Rady Gminy Dominowo z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

 
5210

nr XXVIII/173/05 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
5211

nr XXVIII/174/05 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

 
5212

nr XXVIII/175/05 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 
5213

nr XXVIII/176/05 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
5214

nr XXVIII/177/05 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na obszarze miasta i gminy Wielichowo

 
5215

nr XXXII/285/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5216

nr XXXII/287/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

 
5217

nr XXXII/288/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości

 
5218

nr XXXII/289/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 12:06