Dziennik nr 189 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2004 r.

Nr 189

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4386

nr XXI/129/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 roku w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poniec

 
4387

nr XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec

 
4388

nr XXVI/170/04 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Czempiń

 
4389

nr XXI/118/2004 Rady Gminy Lipno z dnia 3 listopada 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w obrębie miejscowości Lipno

 
4390

nr XXI/121/2004 Rady Gminy Lipno z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipno

 
4391

nr XXVII/178/04 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Czempiń

 
4392

nr XXVII/181/04 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

 
4393

nr XXVII/182/04 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat targowych

 
4394

nr XXIII/191/04 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udziale dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
4395

nr XXIII/192/04 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 roku przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Śmigiel na rok 2005

 
4396

nr XXIII/193/04 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy

 
4397

nr XXIII/194/04 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
4398

nr XXIII/195/04 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów

 
4399

nr XXIII/196/04 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4400

nr XXIII/198/04 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/119/03 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży budynków i mieszkań komunalnych

 
4401

nr XVII/121/2004 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4402

nr XVII/122/2004 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie podatku od środków transportowych

 
4403

nr XVII/123/2004 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 
4404

nr XVII/124/2004 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej

 
4405

nr XVII/125/2004 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty miejscowej

 
4406

nr XVII/126/2004 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru

 
4407

nr XXI/165/04 Rady Gminy Kościan z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie herbu i flagi Gminy Kościan

 
4408

nr XXI/205/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005

 
4409

nr XXI/206/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4410

nr XXI/207/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości

 
4411

nr XXI/215/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/303/98 Rady Miasta i Gminy Rawicz z dnia 28 kwietnia 1998 roku dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Rawicz

 
4412

nr XXIII/144/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2005 rok

 
4413

nr XXIII/145/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów

 
4414

nr XXIII/146/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów

 
4415

nr XXIII/147/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4416

nr XXIII/148/2004 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek, sposobu pobierania opłaty targowej oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso

 
4417

nr XXIII/149/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 14:30