Dziennik nr 188 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 grudnia 2005 r.

Nr 188

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5148

nr XXVII/165/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2006

 
5149

nr XXVII/167/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

 
5150

nr XXVII/172/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2006

 
5151

nr XXXVII/241/2005 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXVII/162/2004 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5152

nr XXXVII/242/2005 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5153

nr XXXVII/243/2005 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie opłaty targowej

 
5154

nr XLIX/382/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2006

 
5155

nr XLIX/383/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2006

 
5156

nr XLIX/384/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2006

 
5157

nr XLIX/388/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
5158

nr XXXI/229/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5159

nr XXXI/230/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji podatkowych

 
5160

nr XXXI/231/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5161

nr XXXI/232/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok

 
5162

nr XXXI/233/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru na 2006 rok

 
5163

nr XXXI/234/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5164

nr XXXII/219/2005 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5165

nr XXXII/220/2005 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5166

nr XXXII/221/2005 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
5167

nr 185/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w 2006 roku

 
5168

nr 186/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5169

nr 187/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5170

nr 188/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso

 
5171

nr 189/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok oraz określenia zasad poboru i terminów płatności tego podatku

 
5172

nr XXXIX/282/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2006

 
5173

nr XXXIX/283/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 rok

 
5174

nr XXXIX/284/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na 2006 rok

 
5175

nr XXXIX/285/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania sów na rok 2006

 
5176

nr XXXIX/286/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5177

nr XXXIX/287/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
5178

nr XXXV/283/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów

 
5179

nr XXXV/284/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006

 
5180

nr XXXV/285/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5181

nr XXXV/286/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
5182

nr XXXV/220/2005 Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkola prowadzonych przez Gminę Książ Wielkopolski

 
5183

nr XXXV/221/2005 Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkola prowadzonych przez Gminę Książ Wielkopolski

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 12:08