Dziennik nr 188 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2004 r.

Nr 188

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4332

nr XVIII/103/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 22 października 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania

 
4333

nr XVIII/104/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 22 października 2004 roku w sprawie statutu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Zespół Obsługi Szkół

 
4334

nr XX/137/2004 Rady Miejskiej w Rydzynie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 
4335

nr XX/138/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 października 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie miasta Rydzyna

 
4336

nr XXIV/123/2004 Rady Gminy Białośliwie z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Białośliwie

 
4337

nr XIX/135/04 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Zduny

 
4338

nr XV/102/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

 
4339

nr XV/103/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4340

nr XV/104/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 
4341

nr XXII/161/04 Rady Gminy w Drawsku z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4342

nr XXII/162/04 Rady Gminy w Drawsku z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 rok

 
4343

nr XXII/163/04 Rady Gminy w Drawsku z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4344

nr XXVI/221/04 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

 
4345

nr XXII/165/04 Rady Gminy w Drawsku z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej na 2005 rok

 
4346

nr XXII/166/04 Rady Gminy w Drawsku z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso podatku od posiadania psów na 2005 rok

 
4347

nr XXII/167/04 Rady Gminy w Drawsku z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Drawsko na 2005 rok

 
4348

nr XXII/168/04 Rady Gminy w Drawsku z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień w opłacie za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej na 2005 rok

 
4349

nr XVIII/113/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków mieszkaniowych

 
4350

nr XVIII/114/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowej

 
4351

nr XVIII/115/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2005 rok

 
4352

nr XVIII/116/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4353

nr XVIII/118/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

 
4354

nr XVIII/95/2004 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2005 rok

 
4355

nr XVIII/96/2004 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek, poboru podatku od posiadania psów, terminu płatności, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia na 2005 rok

 
4356

nr XVIII/97/2004 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 
4357

nr XVIII/98/2004 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4358

nr XVIII/99/2004 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

 
4359

nr XVIII/100/2004 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie opłaty administracyjnej

 
4360

nr XVIII/102/2004 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie wzorów formularzy dotyczących wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

 
4361

nr XXI/153/2004 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie podatku od nieruchomości

 
4362

nr XXI/154/2004 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4363

nr XXI/155/2004 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej

 
4364

nr XXI/156/2004 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 
4365

nr XXI/157/2004 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
4366

nr XXI/159/2004 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Wronki

 
4367

nr XXI/160/2004 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 listopada 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach

 
4368

nr XX/110/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia ilości licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na 2005 roku

 
4369

nr XX/112/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/103/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 22 października 2004 roku

 
4370

nr XXIII/168/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Krzyż Wielkopolski

 
4371

nr XXIII/169/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Krzyż Wielkopolski

 
4372

nr XXIII/170/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Krzyż Wielkopolski

 
4373

nr XXIII/171/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku od posiadania psów

 
4374

nr XXIII/172/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
4375

nr XXIII/173/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

 
4376

nr XXIII/174/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 roku

 
4377

nr XXIII/175/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2005 rok

 
4378

nr XXVI/120/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4379

nr XXVI/121/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4380

nr XXVI/122/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości

 
4381

nr XXVI/123/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku rolnym

 
4382

nr XXVI/124/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku leśnym

 
4383

nr XXIV/175/2004 Rady Miejskiej w Krobii z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/149/2004 Rady Miejskiej w Krobii z dnia 30 sierpnia 2004 roku

 
4384

nr XXIV/179/2004 Rady Miejskiej w Krobii z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zaliczenia drogi - ul. Grunwaldzkiej w Krobii do kategorii dróg gminnych

 
4385

nr 141/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Puszczykowo

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 14:33