Dziennik nr 187 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 grudnia 2005 r.

Nr 187

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5104

nr XXXII/177/2005 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości

 
5105

nr XXXII/178/2005 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5106

nr XXXII/179/2005 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej

 
5107

nr XXXII/180/2005 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości

 
5108

nr XXXII/184/2005 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta do celów podatku rolnego

 
5109

nr XXXII/185/2005 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę obliczenia podatku leśnego od 1 ha

 
5110

nr XXXI/151/2005 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5111

nr XXXI/152/2005 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
5112

nr XXXI/153/2005 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę nr III/11/2002 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
5113

nr XXXI/154/2005 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2006 rok

 
5114

nr XXXI/155/2005 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5115

nr XXXI/156/2005 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 rok

 
5116

nr XLIII/273/2005 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na obszarze miasta i gminy Międzychód

 
5117

nr XLIII/274/2005 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
5118

nr XLIII/275/2005 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5119

nr XLIII/276/2005 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru załączników

 
5120

nr XLIII/277/2005 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach oraz wzoru załączników

 
5121

nr XLIII/278/2005 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach oraz wzoru załączników

 
5122

nr XXX/208/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
5123

nr XXX/209/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
5124

nr XXX/210/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej

 
5125

nr XXX/211/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
5126

nr XXX/212/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
5127

nr XXX/213/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5128

nr XXX/214/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Wronki

 
5129

nr XXX/240/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5130

nr XXX/241/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5131

nr XXX/242/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

 
5132

nr XXXI/274/2005 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5133

nr XXXI/275/2005 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr III/21/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r.

 
5134

nr XXXI/276/2005 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5135

nr XXXI/277/2005 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty targowej

 
5136

nr XXXI/279/2005 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów

 
5137

nr XXXI/280/2005 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
5138

nr XLV/386/05 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości

 
5139

nr XLV/387/05 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłat na finansowanie wywozu i utylizacji odpadów stałych z posesji na 2006 rok

 
5140

nr XLV/388/05 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa podatków

 
5141

nr XLV/389/05 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5142

nr XLV/390/05 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
5143

nr XLV/391/05 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty targowej

 
5144

nr XLV/392/05 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Pobiedziska wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, składanych przez osoby fizyczne, wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości składane przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej, jednostkami A.W.R.S.P. oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji w sprawie danych o: nieruchomościach i zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości; nieruchomościach rolnych i zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym; nieruchomościach leśnych i zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 
5145

nr XXXIV/573/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5146

nr XXXIV/574/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
5147

nr XXXIV/575/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 12:11