Dziennik nr 18 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 lutego 2003 r.

Nr 18

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
313

nr 1/2003 z dnia 10 stycznia 2003 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku ewidencjonowania przez przedsiębiorców zakupu surowców wtórnych metali nieżelaznych (złomu)

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
314

nr 26/02 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2003

 
315

nr III/22/2002 Rady Miejskiej Kleczewa z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2003 rok

 
316

nr IV/22/2002 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok

 
317

nr IV/13/2002 Rady Gminy Powidz z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2003

 
318

nr IV/20/2002 Rady Gminy w Starym Mieście z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
319

nr IV/27/2002 Rady Gminy w Starym Mieście z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok

 
320

nr V/31/02 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2003

 
321

nr IV/22/2002 Rady Gminy w Kole z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koło na 2003 rok

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
322

nr 8/SO-11/P/2003/Ko z dnia 13 stycznia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się kwoty długu Miasta Turek

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 12.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:41