Dziennik nr 175 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 września 2009r.

Nr 175

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2943

nr XXXVIII/224/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piechaninie dla działki o nr ewid. 198/2

 
2944

nr XXXVIII/225/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bieczynach dla działki o nr ewid. 99/2

 


SPRAWOZDANIA

 
2945

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2008 rok

 
2946

sprawozdanie roczne Wójta Gminy Siedlec z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok

 
2947

zarządzenie nr 10/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

 
2948

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotlin za 2008 rok

 


POROZUMIENIE

 
2949

z dnia 20 sierpnia 2009r. w Grodzisku Wlkp. zawarte pomiędzy Powiatem Grodziskim a Gminą Kamieniec w sprawie powierzenia prowadzania zadania publicznego

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2950

nr WN.Ko-2.0911-329/09 z dnia 9 września 2009 r. orzekające nieważność § 8 ust. 4 oraz § 10 ust. 3 i 4 uchwały Nr 160/09 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Osiek Mały - ze względu na istotne naruszenie prawa

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 29.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:51