Dziennik nr 170 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, z dnia 17 września 2009 r.

Nr 170

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2904

nr XXIX/231/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów aktywizacji gospodarczej w Kostrzynie wraz z układem komunikacyjnym miasta zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Nr III/11/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku - etap I

 
2905

nr XXXIII/203/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty skarbowej

 


SPRAWOZDANIE

 
2906

zarządzenie Nr 540/09 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:39