Dziennik nr 17 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 lutego 2005 r.

Nr 17

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
401

nr 127/04 Rady Gminy Władysławów z dnia 30 września 2004 roku w sprawie regulaminu wynajmowania pomieszczeń gminnej hali sportowej położonej przy Zespole Szkół we Władysławowie

 
402

nr XIX/186/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług sportu i terenu komunikacji - parking, w obrębie wsi Jurkowo

 
403

nr XIX/187/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług sportu i terenu komunikacji - parking, w obrębie wsi Czerwona Wieś

 
404

nr XXVI/153/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na terenie Gminy Chodów

 
405

nr XXVI/154/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli pracujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Chodów

 
406

nr XXXI/214/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/153/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła

 
407

nr XXXI/215/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Koło ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

 
408

nr XXXI/217/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole

 
409

nr XXVII/146/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad zwrotu zasiłków celowych i zasiłków okresowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

 
410

nr XXVII/147/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu

 
411

nr XXVII/148/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
412

nr XXVII/149/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

 
413

nr XXVII/153/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2005

 
414

nr XXV/379/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jarocin na rok 2005

 
415

nr XXV/384/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego wykonywane przez Jarocińskie Linie Autobusowe sp. z o.o. oraz wysokości opłat dodatkowych związanych z tym przewozem

 
416

nr XXV/431/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

 
417

nr XXII/201/04 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia regulaminów targowisk

 
418

nr XX/115/04 Rady Gminy Wapno z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wapno na 2005 rok

 


OGŁOSZENIE

 
419

ogłoszenie Starosty Śremskiego z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie

 


SPRAWOZDANIE

 
420

sprawozdanie Starosty Rawickiego z dnia 21 stycznia 2005 roku z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.02.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:31