Dziennik nr 17 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 lutego 2003 r.

Nr 17

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
303

nr XLII/238/02 Rady Gminy Ceków - Kolonia z dnia 26 września 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Ceków - Kolonia

 
304

nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 listopada 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kępno

 
305

nr II/4/02 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Łęka Opatowska

 
306

nr II/3/2002 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Stawiszyn

 
307

nr III/27/02 Rady Gminy Trzcinica z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzcinica

 
308

nr II/17/02 Rady Gminy Sośnie z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sośnie

 
309

nr II/10/2002 Rady Gminy Koźminek z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Koźminek

 
310

nr III/16/2002 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
311

nr 29/IV/02 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na rok 2003

 
312

nr V/24/2003 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:43