Dziennik nr 166 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 11 września 2009 r.

Nr 166

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2823

nr XL/407/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej na dz. o nr ewid. 115/7, 115/8, 116/2, obręb Koninko, Gm. Kórnik

 
2824

nr XXVIII/232/2009 Rady miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
2825

nr XXXIV/189/2009 Rady Gminy Bralin z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin

 
2826

nr XXVI/222/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gołuchowie na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 115/16, 115/18, 115/15, 115/14, 115/17, 114/2, 113/4, 113/2, 112/2, 113L/3, 113L/4"

 
2827

nr XLV/423/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Konstytucji 3 Maja na obszarze miasta Jarocina

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
2828

aneks nr 1 z dnia 10 lipca 2009 r. do porozumienia zawartego w Pile w dniu 20 marca 2009 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Ujście

 


SPRAWOZDANIA

 
2829

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2008 rok

 
2830

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew 2008 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 11.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:09