Dziennik nr 164 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 9 września 2009 r.

Nr 164

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2794

nr XXXII/226/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich

 
2795

nr XXXII/228/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

 
2796

nr XXXII/230/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 
2797

nr XXXII/231/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec

 
2798

nr XXXII/233/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Miejskiej Wągrowiec

 
2799

nr LVIII/780/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania

 


SPRAWOZDANIA

 
2800

wykonanie budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2008 rok

 
2801

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2008 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 09.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:05