Dziennik nr 163 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 października 2006 r.

Nr 163

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3804

nr 687 Rady Miasta Konina z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - rejon ulic Kleczewska - Poznańska

 
3805

nr XLIX/221/06 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany treści uchwały nr XII/57/2003 z dnia 29 września 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie wsi Boników

 
3806

nr LVI/296/06 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Buku

 
3807

nr XXXVIII/178/2006 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytniki

 
3808

nr XXX/250/06 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placów zabaw w granicach administracyjnych miasta Opalenica

 
3809

nr LXI/442/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

 
3810

nr LXI/444/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie "Regulaminu korzystania z Placów Zabaw na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

 
3811

nr LXI/445/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gortatowo

 
3812

nr LXI/446/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Jasin

 
3813

nr LXI/447/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo

 
3814

nr XLIII/310/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 1 września 2006 roku w sprawie zmiany nazwy jednej z ulic na terenie miejscowości Glinno

 
3815

nr XLVIII/195/06 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Godziesze Wielkie

 
3816

nr XLVI/311/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 roku w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Kępno odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych w 2006 roku

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
3817

nr LII/308/06 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach

 
3818

nr LII/309/06 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Obornikach

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3819

nr WCC/310-ZTO/227/W/OPO/2006/AJ i nr PCC/319-ZTO/227/W/OPO/2006/AJ z dnia 28 września 2006 roku przedłużające termin ważności koncesji i zmieniające nazwę przedsiębiorcy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu sp. z o.o.

 


SPRAWOZDANIE

 
3820

sprawozdanie Wójta Gminy Lipno z wykonania uchwały Rady Gminy Lipno nr XXIII/136/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy Lipno na rok 2005 z późniejszymi zmianami według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 20.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:33