Dziennik nr 161 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 października 2006 r.

Nr 161

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3781

nr 192/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kórnik

 
3782

nr 193/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sompolno

 
3783

nr 194/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubstów, gmina Sompolno

 
3784

nr 195/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mąkolno, gmina Sompolno

 
3785

nr 196/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wolsztyn-Siedlec

 
3786

nr 197/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kostrzyn

 
3787

nr 198/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kaczory

 
3788

nr 199/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Śmiłowo, gmina Kaczory

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3789

nr LIII/316/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki

 
3790

nr LIV/320/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 września 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chomęcice

 
3791

nr XXXIV/216/06 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3792

nr XLII/250/2006 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

 


SPRAWOZDANIE

 
3793

zarządzenie nr 25/06 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 18.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:38