Dziennik nr 16 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 lutego 2003 r.

Nr 16

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
285

nr L/552/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 19 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Swarzędz

 
286

nr L/553/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 19 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 
287

nr XXX/299/2002 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z 30 września 2002 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Koźmin Wielkopolski

 
288

nr II/6/2002 Rady Gminy Perzów z 10 grudnia 2002 roku w sprawie nadania Statutów sołectwom z terenu Gminy Perzów

 
289

nr II/15/2002 Rady Gminy Perzów z 10 grudnia 2002 roku w sprawie utworzenia sołectwa Brzezie oraz nadania Statutu sołectwu

 
290

nr II/10/02 Rady Gminy Przygodzice z 12 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Przygodzice

 
291

nr II/11/02 Rady Gminy Przygodzice z 12 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców Sołectw Gminy Przygodzice

 
292

nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z 23 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jarocin na rok 2003

 
293

nr III/34/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 23 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2003

 
294

nr III/41/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 23 grudnia 2002 roku w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 
295

nr III/44/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 23 grudnia 2002 roku w sprawie sprostowania błędów w uchwale nr 401/XLIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 września 2002 roku w sprawie uznania obszarów położonych na terenie wsi Głęboczek, Głębocko, Uchorowo i Zielonka za użytki ekologiczne

 
296

nr 19/III/2002 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z 30 grudnia 2002 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 
297

nr IV/32/2003 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z 27 stycznia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr II/19/2002 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 16 grudnia 2002 r. o określeniu wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
298

nr IV/33/2003 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z 27 stycznia 2003 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

 


POROZUMIENIA

 
299

zawarte w dniu 10 stycznia 2003 roku pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Międzychód dotyczące wykonania usług w zakresie bieżącego utrzymania ulic

 
300

zawarte w dniu 10 stycznia 2003 roku pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Kwilcz dotyczące wykonania usług w zakresie bieżącego utrzymania ulic

 
301

zawarte w dniu 10 stycznia 2003 roku pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Sieraków dotyczące wykonania usług w zakresie bieżącego utrzymania ulic

 
302

zawarte w dniu 10 stycznia 2003 roku pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Chrzypsko Wielkie dotyczące wykonania usług w zakresie bieżącego utrzymania ulicy i drogi

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 10.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:45