Dziennik nr 159 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 października 2006 r.

Nr 159

 

TREŚĆ
Poz.:

 


CHWAŁY RAD GMIN

 
3734

nr LIII/562/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Błażejewku, działki nr 447/1, 447/2, 448/1, 449/1, 450/1, obręb Błażejewko

 
3735

nr LIII/563/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Szczytnikach w części dotyczącej działek nr 39/1, 45/1, 50/1

 
3736

nr LIII/564/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Borowiec-działka nr ewid. 274

 
3737

nr LIII/565/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej dz. nr 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, i 104 w Koninku

 
3738

nr LIII/566/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej działek nr ewid. 488/4, 490/2 i 491/2 w Czmońcu

 
3739

nr LIII/567/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Borówiec - działka nr ewid. 159/5

 
3740

nr LIII/568/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Borowiec - działki nr ewid. 86, 92 95/1

 
3741

nr LIII/569/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi Szczytniki-działki nr ewid. 109/2, 109/3, 109/4 i 109/5

 
3742

nr LIII/570/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla terenu wsi Szczytniki - działki nr ewid. 13/4 i 13/5, 193/7, 193/8 i 193/9

 
3743

nr LIII/571/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla terenu wsi Szczytniki- działka nr ewid. 193/1, gm. Kórnik

 
3744

nr LIII/572/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku, gm. Kórnik

 
3745

nr LIII/573/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Borówiec w rejonie ulic Poznańskiej i Rekreacyjnej - "Borówiec III"

 
3746

nr LIII/574/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej "Borówiec II", gm. Kórnik

 
3747

nr LIV/582/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skrzynkach w części dotyczącej działek nr 128, 142/1, 145/2, 145/5

 
3748

nr LIV/583/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Skrzynki-działki nr ewid. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 54/3, 56/1

 
3749

nr LIV/584/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Skrzynki - działki nr ewid. 109/1, 109/2, 109/3, 110, 111/5, 111/7, 111/13, 112, 113

 
3750

nr LVI/599/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Skrzynki, gmina Kórnik

 
3751

nr XLII/349/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Powodowo

 
3752

nr XCIX/1122/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2

 
3753

nr XLVI/233/2006 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lucynowie

 
3754

nr XLVI/516/2006 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kazimierz Biskupi

 
3755

nr LXXX/518/2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 września 2006 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr LI/456/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r.

 
3756

nr LXXXI/519/2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Tarnowo Podgórne

 
3757

nr XXXII/228/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 7 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miasto Złotów lub jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

 
3758

nr XXXVIII/517/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 14 września 2006 r. w sprawie określenia sposobu i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Środa Wielkopolska z tytułu należności pieniężnych

 
3759

nr XXXVIII/522/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 14 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Środa Wielkopolska dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta w 2006 r.

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3760

nr OPO-4210-25(12)/2006/9356/II/MJ z dnia 21 września 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustalona przez Wojskową Agencję Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie - Zespół Energetyki Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZEC "Zachód" z siedzibą w Biedrusku

 


OGŁOSZENIE

 
3761

ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza - miasta na prawach powiatu z dnia 5 września 2006 r. dotyczące danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 13.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:41