Dziennik nr 158 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań dnia 12 października 2006 r.

Nr 158

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3724

nr XXXV/273/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włoszakowice

 
3725

nr XXXV/274/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

 
3726

nr 251/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 12 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania w N.Z.O.Z. Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego spółka z o.o.

 


POROZUMIENIE

 
3727

zawarte w dniu 12 września 2006 r. pomiędzy gminą Trzcianka a gminą Czarnków

 


SPRAWOZDANIA

 
3728

zarządzenie nr 4/Fn/2006 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chodzieży za 2005 rok

 
3729

zarządzenie nr Or.0152/1/2006 Wójta Gminy Damasławek z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok

 
3730

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Komorniki za 2005 rok

 
3731

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kramsk za 2005 rok

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3732

nr OPO-4210-43(7)/2006/422/VIII/AgS z dnia 28 września 2006 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wągrowcu sp. z o.o

 
3733

nr OPO-4210-51(2)/2006/2794/II/JP z dnia 29 września 2006 roku w sprawie taryfy dla ciepła ustalonej przez G. EN. GAZ ENERGIA S.A. w Poznaniu

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 12.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:43