Dziennik nr 155 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzelek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 października 2006 r.

Nr 155

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁA RADY GMINY

 
3697

nr XLIII/632/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Dębowej

 


UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
3698

nr 78/SO-7/P/2006/Ko z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Brudzew

 
3699

nr SO.-0951/209/15/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Pniewy

 
3700

nr 101/SO-6/D/2006/Ko z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Przedecz

 
3701

nr 100/SO-6/D/2006/Ko z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Słupca

 
3702

nr 103/So-6/D/2006/Ko z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Stare Miasto

 
3703

nr 102/SO-6/D/2006/Ko z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Zagórów

 
3704

nr SO-11/1-E/D/Ln/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Grodzisk Wielkopolski

 
3705

nr SO-10/5-C/D/2006/Ln z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Lipno )

 
3706

nr 107/SO-7/D/2006/Ko z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Brudzew

 
3707

nr SO-9/11-A/D/2006/Ln z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Kościan

 
3708

nr SO.-0951/160d/13/PI/06 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Wągrowiec nr XXXV/307/06 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wągrowiec na 2006 rok

 
3709

nr 108/SO-8/D/2006/Ko z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Malanów

 
3710

nr 11/3-B/D/Ln/2006 z dnia 5 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

 
3711

nr So.0951/246/18/2006 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Gniezno

 


SPRAWOZDANIA

 
3712

sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Kaźmierz za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

 
3713

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kłecko w 2005 r.

 
3714

zarządzenie nr 18/06 Burmistrza Miasta Turku z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2005 r.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 06.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:50