Dziennik nr 151 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 24 października 2007 r.

Nr 151

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3308

nr XI/61/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaźmierz dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

 
3309

nr 109/XIII/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Helenki" w Śremie

 
3310

nr XII/135/07 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Motylewskiej ( Cmentarz Komunalny )

 
3311

nr XII/136/07 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Michałowskiego

 
3312

nr XII/137/07 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie drogi krajowej nr 11

 
3313

nr XII/138/07 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na obszarze miasta Piły

 
3314

nr XX/172/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania

 
3315

nr XX/174/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 
3316

nr XI/65/2007 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie ul. Szkolnej

 
3317

nr XIII/61/07 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu

 
3318

nr XII/77/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu w Wyrzysku, ustalenia jego numeru, granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 
3319

nr XII/98/07 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej

 
3320

nr XII/107/07 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach do Sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3321

nr XII/74/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu wyznaczonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3322

nr XII/127/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 
3323

nr XXI/188/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym oraz Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 
3324

nr XXI/189/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmian w podziale Miasta na obwody głosowania

 
3325

nr X/81/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze Gminy Rawicz do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 
3326

nr XIII/97/07 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Szamotułach, ustalenia ich granic, numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3327

nr 112/XIV/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na ternie gminy Śrem

 
3328

nr XII/53/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 


UCHWAŁA

 


OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POZNANIU

 
3329

nr 5 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Komorniki

 


INFORMACJA STAROSTY KONIŃSKIEGO

 
3330

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZY WYBORCZYCH

 
3331

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 17 września 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chodzieży

 
3332

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 17 września 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ostrorogu

 
3333

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 17 września 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chrzypsko Wielkie przeprowadzonych w dniu 16 września 2007 r.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 24.10.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40