Dziennik nr 15 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 lutego 2003 r.

Nr 15

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
257

nr 4/03 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
258

nr 5/03 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
259

nr II/9/02 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Studzieniec na obszarze działki 180

 
260

nr II/10/02 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Zacharzyn na obszarze działki 389

 
261

nr III/14/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Piły i osiedla Podlasie I (zachodnie) - teren działek nr 1040/1 i nr 1040/2 przy ul. Lelewela

 
262

nr III/15/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic :Wiosny Ludów - Siemiradzkiego - Wysokiej

 
263

nr III/16/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piła - Środmieście w rejonie ul. św. Jana Bosko

 
264

nr III/17/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów baz i składów - Piła - rejon ul. Kossaka, obszar działek nr 65/11 i nr 65/12 przy ul. Chodkiewicza

 
265

nr II/15/2002 Rady Gminy Tarnówka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnówka na obszarze wsi Płytnica i Tarnówka

 
266

nr II/16/2002 Rady Gminy Tarnówka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Płynica - dla terenu zabudowy letniskowej

 
267

nr III/25/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Chyby - Zielone Osiedle

 
268

nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej na obszarze części działek o nr ewid. : 155/2 i 156/2 w miejscowości Rożnowo

 
269

nr IV/41/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 roku, dotyczącej terenu w rejonie ul. Estkowskiego

 
270

nr III/13/02 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15

 
271

nr III/14/02 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo - handlowej we Wrześni dz. nr ewid. 922/4, rejon ul. Daszyńskiego

 
272

nr III/15/02 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego - część działki nr ewid. 43/11 w Nowym Folwarku

 
273

nr III/16/02 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka nr ewid. 37/3 w Bierzglinie

 
274

nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie cen za korzystanie z basenu krytego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarocinie

 
275

nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

 
276

nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
277

nr III/35/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącą funkcją usługowo - rekreacyjną

 
278

nr III/36/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej

 
279

nr V/26/02 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi i terenu urządzeń produkcji rolnej w miejscowości Borowo

 
280

nr V/27/02 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dostępnością komunikacyjną we wsi Borowo

 
281

nr V/28/02 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z prawem prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej.

 
282

nr III/26/2002 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolsztyn oraz miasta Wolsztyn i wsi Chorzemin, Niałek Wielki, Karpicko, Tłoki Nowe, Adamowo, Komorowo dotyczącej przebiegu trasy gazociągu wysokiego ciśnienia

 
283

nr V/38/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Mieczewo, obejmującego obszar części działek o nr ewidencyjnych 384/4 i 384/29

 


POROZUMIENIE

 
284

zawarte w dniu 17 stycznia 2003 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Gostyńskiego w sprawie prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 07.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:47