Dziennik nr 149 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 października 2004 r.

Nr 149

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3108

nr XXVIII/321/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Kórnik

 
3109

nr XXVIII/324/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 
3110

nr XXVIII/325/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 czerwca 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany zasad zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gruntowych oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych

 
3111

nr XXVIII/327/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Robakowie

 
3112

nr XXVIII/328/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Czmoniu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 20.10.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 09:27