Dziennik nr 145 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 11 października 2007 r.

Nr 145

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3200

nr X/84/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 3590P (Wolkowo-Goździchowo - Puszczykowo) w Powiecie Grodziskim kategorii drogi powiatowej

 


SPRAWOZDANIA

 
3201

zarządzenie nr 104/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza -miasta na prawach powiatu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 rok

 
3202

zarządzenie nr 10/2007 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2006 r.

 
3203

sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie za 2006 r.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 11.10.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40