Dziennik nr 144 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 11 października 2007 r.

Nr 144

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3192

nr XIV/74/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym, gmina Duszniki, dla działki o nr ewid. 76/11

 
3193

nr XIV/76/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Grzebienisko

 
3194

nr XIV/77/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Ceradz Dolny

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
3195

nr 43/SO-7/D/2007/Ko z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Władysławów na 2007 r.

 
3196

nr 44/SO-6/d/2007/Ko z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy i miasta Zagórów

 


POROZUMIENIE

 
3197

z dnia 5 lipca 2007 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remont kaplicy grobowej

 


SPRAWOZDANIA

 
3198

sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2006

 
3199

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za okres od 1 stycznia - 31 grudnia 2006 r.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 11.10.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40